Υπολογίζοντας το δικό σας Αποτύπωμα Άνθρακα ...

Υπολογίζοντας το δικό σας Αποτύπωμα Άνθρακα
Για να αντιληφθείτε πραγματικά την κλιματική ουδετερότητα είναι απαραίτητο να έχετε κατανόηση και συναίσθηση του δικού σας αποτυπώματος άνθρακα. Αυτό θα σας βοηθήσει να καταλάβετε το περιεχόμενο όσων θα ειπωθούν στη συζήτηση (chat).
Ως επόμενο βήμα θα μπορούσατε να κάνετε ένα σχέδιο προσωπικής βελτίωσης και παίζοντας με τα σχήματα να κάνετε τις εκπομπές σας του  CO2 πιο απτές, για εσάς και τους άλλους, βασικά με (ευχαρίστηση) σχήματα λόγου.
Αλλά για τώρα, θα θέλαμε να υπολογίσετε το προσωπικό σας αποτύπωμα άνθρακα για το 2006. Για να το κάνετε αυτό, υπάρχει μια υπέροχη ιστοσελίδα για χρήση (μπορείτε να επιλέξετε την Αγγλική έκδοση κάνοντας κλικ στη σημαία του UK ).
Το εργαλείο σας επιτρέπει να συμπληρώσετε την ενεργειακή και μεταφορική σας χρήση και στη συνέχεια να υπολογίσετε τις δικές σας εκπομπές CO2 ( προφανώς θα πρέπει να αγνοήσετε το τμήμα του εργαλείου που σχετίζεται με τις επιχειρήσεις). Και τα δύο πιθανόν να απαιτήσουν κάποιες εκτιμήσεις π.χ. να μοιραστείτε ένα σπίτι με την οικογένειά σας ή τους φίλους. Όσο αφορά τις πιθανές πτήσεις που κάνατε, θα μπορέσετε να κάνετε πιο λεπτομερείς υπολογισμούς στην ιστοσελίδα της Ατμόσφαιρας.
Και οπωσδήποτε ανταποδίδοντας αυτά τα ταξίδια είναι ένας τρόπος να ξεκινήσετε να βελτιώνετε το δικό σας αποτύπωμα άνθρακα.
Υπολογίζοντας το Οικολογικό σας Αποτύπωμα
Ένας άλλος τρόπος για να κάνετε την περιβαλλοντική σας επίδραση πιο απτή είναι να υπολογίσετε το οικολογικό σας αποτύπωμα. Η ιστοσελίδα www.myfootprint.org σας προσφέρει ένα απλό και εύκολο εργαλείο για υπολογίσετε το οικολογικό σας αποτύπωμα. Λοιπόν καλό ξεκίνημα και με τα δύο εργαλεία, και αν θέλετε, μπορείτε να στείλετε τα αποτελέσματα και του προσωπικού σας αποτυπώματος άνθρακα και του οικολογικού σας αποτυπώματος πριν τη συζήτηση (chat) στο: Julian v. Blücher. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλώ να γράψετε στον Julian.
Οι αρχές της κλιματικής ουδετερότητας
Η κλιματική αλλαγή έγινε αντιληπτή στον καθένα. Σαν αποτέλεσμα, τα τελευταία χρόνια, οι δημόσιες προσδοκίες για εθελοντικές δραστηριότητες προστασίας του κλίματος από επιχειρήσεις και μεμονωμένα άτομα, έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό.
Οι δραστηριότητες κλιματικής ουδετερότητας προσφέρουν στις εταιρίες την ευκαιρία να συμπεριλάβουν ενέργειες για την προστασία του κλίματος, στις επιχειρησιακές τους επικοινωνίες και να αυτοπροσδιοριστούν σαν καινοτόμοι παίκτες. Πρωτοπόρες εταιρίες από διαφορετικούς τομείς ήδη αξιοποιούν αυτό το δυναμικό και εφαρμόζουν κλιματικά ουδέτερες, κατάλληλες δραστηριότητες από την 3C. Η
3C, με συμβουλευτικές υπηρεσίες στην κλιματική αλλαγή προσφέρει έναν αριθμό υπηρεσιών, περιλαμβανομένου ιδεών για δραστηριότητες κλιματικά ουδέτερες, τον υπολογισμό για την εξουδετέρωση των εκπομπών ή υποστήριξη στην επικοινωνία για κλιματικά ουδέτερες δραστηριότητες.
Η βασική ιδέα για την κλιματική ουδετερότητα είναι απλή: Τα αέρια του θερμοκηπίου έχουν μια καταστροφική επίδραση παγκοσμίως, και για την προστασία του κλίματος δεν έχει σημασία από πού προέρχονται ή που αποφεύγονται. Επομένως αναπόφευκτα οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται στην τοποθεσία Α – για παράδειγμα κατά τη διάρκεια ταξιδιού – μπορούν να εξουδετερωθούν με δραστηριότητες που προστατεύουν το κλίμα σε μια τοποθεσία Β – για παράδειγμα κτίζοντας κτίρια αποτελεσματικά όσο αφορά τη χρήση της ενέργειας. Οι εταιρίες μπορούν να χρησιμοποιούν την ιδιότητα "κλιματικά ουδέτερο" για παράδειγμα για εκδηλώσεις ή προϊόντα, αλλά επίσης και στο πλαίσιο εθελοντικών δεσμεύσεων για επιχειρηματικές δραστηριότητες κλιματικά ουδέτερες.

Το αποτύπωμα άνθρακα μιας επιχείρησης

Το αποτύπωμα άνθρακα μιας επιχείρησης  είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος τρόπος μέτρησης των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του Θερμοκηπίου από τις επιχειρήσεις (GHGs) . Το «αποτύπωμα» περιλαμβάνει το πόση ενέργεια καταναλώνουν και άρα πόσους ρύπους παράγουν από τη διαδικασία παραγωγής, τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις, τις μεταφορές, την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν, και τις εκπομπές από τους τρίτους (προμηθευτές τους). Συνήθως εκφράζεται ως αριθμός τόνων διοξειδίου του άνθρακα

Example sentence(s):

  • Για να αντιληφθείτε πραγματικά την κλιματική ουδετερότητα είναι απαραίτητο να έχετε κατανόηση και συναίσθηση του δικού σας αποτυπώματος άνθρακα. - FuturEnergia  
  • Το Αποτύπωμα Άνθρακα ενός προϊόντος είναι το εκλυόμενο ποσό αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά τη συνολική διαδικασία της παραγωγής του προϊόντος. -Grundfos  
  • Τώρα μπορείτε να μειώσετε το δικό σας ενεργειακό αποτύπωμα άνθρακα α ολαμβάνοντας τις αγαπημένες σας τηλεοπτικές εκπομπές σε μια τηλεόραση xxxx Full HD - TechPress  

Home of Carbon Management


 

Carbon Footprint Ltd is a leading provider of Carbon Management services


For every £1 our clients spend with us on Carbon Management they typically save £10 and win £100 of new business."
G.M.Managing Director of Carbon Footprint Ltd

CRI

© Μείωση Carbon Institute 

Τηλέφωνο +